ОУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ДОМАЌИН НА ЕРАЗМУС+ ПРВА МОБИЛНОСТ

НЕ МЕНУВАЈ ЈА КЛИМАТА, ПРОМЕНИ СЕ СЕБЕ СИ!

Ова беше заклучокот од првата Еразмус мобилност во ОУ „Ванчо Николески“ – Лескоец, Охрид, во склоп на проектот „Clean nature – long life“.

Во рамки на програмата Еразмус+, ОУ Ванчо Николески од Лескоец од 3-ти до 9-ти ноември беше домаќин на вкупно 11 наставници/стручни соработници од Велика Британија, Португалија, Романија и Турција. Нашето училиште заедно со училишта од овие држави е вклучено во заедничкиот проект со наслов „Чиста околина – долг живот“, што ќе се реализира до јуни 2021 година. За време на оваа посета се работеше според однапред изготвена програма на тема „Климатски промени“, за што се реализираа голем број работилници, презентации и посети во соодветни институции. Учесниците имаа можност да ги посетат „Хидробиолошкиот завод“ во Охрид, НП „Галичица“ и музејот на вода во „Заливот на коските“, од каде добија информации за климатските промени на локално ниво, како и влијанието на истите врз локалната флора и фауна. Исто така имаа можност да соработуваат и да разменат искуства со претставници од НВО што ја третираат оваа проблематика. За учесниците во текот на нивниот престој во Охрид беше организирана посета на општина Охрид и средба со заменик градоначалникот на Охрид, како и посета и разглед на значајни културно – историски знаменитости во нашиот град и околината.

Може слободно да се каже дека целите на оваа средба се целосно постигнати. Донесени се потребните заклучоци и изготвени се сценарија за примена на знаењата од оваа средба во работа со учениците. Размислуваме глобално, но ќе дејствуваме локално. Секој од нас во својата земја и својата околина ќе реализира активности преку кои ќе се трудиме да ја зачуваме чиста нашата природа.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s