ВРСНИЧКА ЕДУКАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

На ден 21.03.2022 година ООУ “Ванчо Николески” – Лескоец беше одржана врсничка едукација за борба против модерното ропство – трговијата со луѓе. Едукацијата ја држеа сертифицирани врснички едукатори од Клубот на млади на Црвен крст Охрид, а опфатени беа 25 ученици од деветто одделение од нашето училиште. Преку прилагоден модел за ученици, интерактивен пристап и на мошне интересен начин учениците се запознаа со феноменот и опасностите од трговија со луѓе. Целта е да се едуцираат учениците, да се поткрене нивната свест и да научат како да се заштитат од овој социјален феномен, во кој најголема мета се токму младите лица.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s