Одбележан светскиот ден на волонтеризмот преку интерактивна работилница со учениците од VIII одделение

По повод Светскиот ден на волонтеризмот, 5-ти Декември, а во рамки на наставната програма по Граѓанско образование, наставничката Александра Петревски и педагогот Весна Терзиоска реализираа интерактивни работилници за волонтеризмот. Работилниците беа реализирани со учениците од VIIIa и VIIIб одделение, а со цел истакнување на важноста од волонтирање заради личен развој и општествена одговорност. Учениците се запознаа со поимот волонтеризам, со тоа кој може да биде волонтер, со можностите за волонтирање, како и со тоа кои се придобивките од волонтирање. Работилниците беа од отворен тип, а на истите беа присутни и активно вклучени и неколку наставници. ООУ „Ванчо Николески“ го поттикнува волонтирањето и граѓанскиот активизам кај своите ученици, преку разни форми на активности и ученички иницијативи поддржани од самите наставници и менаџментот на училиштето.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s