ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА ЕВАКУАЦИЈА

На 22.11.2021 година во соработка со СВР Охрид, Противпожарна територијална единица од Охрид и ОО Црвен Крст Охрид беше реализирана показна вежба за евакуација од земјотрес во централното училиште во Лескоец.

Вежбата започна во 10:00 часот со даден сигнал за тревога, после што следуваше евакуација на учениците и вработените според Планот за заштита и спасување, изготвено Сценарио и Скица за евакуација.

Continue reading “ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА ЕВАКУАЦИЈА”

Реализирана работилница „Техники неопходни за успешно учење“ со партнер училиштето од Лисичани 

На 18.11.2021 година педагогот Весна Терзиоска од нашето училиште во соработка со педагогот од партнер училиштето „Јунус Емре“ од Лисичани, реализираше работилница на тема: „Техники неопходни за успешно учење“ со ученици од V одделение. Работилницата се реализираше со физичко присуство секој во своето училиште, но истовремено виртуелно  поврзани со пријателите од партнер училиштето преку Microsoft Teams. Преку многу вежби и интерактивност учениците се запознаа меѓусебно, ја согледаа потребата и важноста од учењето, поминаа низ процес на активно учење за неопходните услови за успешно учење, ги проучија чекорите за правилно учење, а сето тоа преку разни техники за учење.

Continue reading “Реализирана работилница „Техники неопходни за успешно учење“ со партнер училиштето од Лисичани “

ЕВРОПСКА ОЗНАКА ЗА КВАЛИТЕТ

ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец беше наградено со Европска ознака за квалитет за работа во Е – Твининг проектотот „OLOP – One Language, One Person“. Тоа е доказ дека работата на нашите ученици под менторство на наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска, е признаена на највисоко Европско ниво.E – Твининг проектот  „OLOP – One Language One Person“ / „Еден јазик, една личност“ е проект што наставничката по англиски јазик го работеше со ученици од VIII одделение, и тоа: Мелани Котоска, Марија Ѓоргиеска, Наталија Караџова и Илијана Климоска. Целта на проектот беше учениците да воочат дека учењето странски јазик може да биде многу интересно доколку се запознаат со ученици на своја возраст од други држави низ Европа, а со истите комуницираат на англиски јазик и користат исти ИКТ алатки. Учениците низ разни активности споделуваа и усвојуваа знаење на странски јазик, учејќи зборови, изрази на англиски јазик преку веб2 алатки и игри. 

Како резултат на успешно завршената работа, училишето, наставничката и сите учесници добија сертификати, а нашиот проект ќе биде вметнат во посебен простор на Европскиот портал http://www.etwinning.net.

НАГРАДА ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ ДЕМОКРАТСКА КЛИМА ВО УЧИЛИШТЕТО

Како резултат на успешно реализирани активности во рамки на „Проектот за поттикнување на демократска клима во училиштето“ во учебната 2020/21 година, ООУ „Ванчо Николески“ доби: лап топ компјутер, ЛЦД проектор, постери, флаери и бележници за наставници.
Проектот за поттикнување на демократска клима во училиштето има за цел да ја подигне граѓанската свест кај учениците, тие да се стимулираат на граѓански активизам, да ги иницираат и да се вклучуваат во промените што сакаат да ги направат во своето опкружување, а преку тоа да се стекнат со граѓански компетенции. Најпрво овие содржини се реализираа преку предметот Граѓанско образование, но подоцна во сите наставни предмети ќе се имплементираат активности и содржини што ќе придонесуваат за поттикнување на демократската клима во училиштето. Координатор на проектот е наставничката Александра Петревски, а нејзини соработници се педагошко – психолошката служба, наставници и ученици од Ученичкиот парламент.

Continue reading “НАГРАДА ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ ДЕМОКРАТСКА КЛИМА ВО УЧИЛИШТЕТО”

Активности по повод Детската недела

Првачињата од ООУ „Ванчо Николески“ од Лескоец, но и од подрачните училишта во Косел, Куратица и Ливоишта официјално станаа дел од Детска организација. Детската недела која се одбележува секоја година во првата полна недела од месец октомври, оваа година во нашето училиште се одбележа со низа активности. Почнувајќи од 4-ти Октомври кога ја читавме Конвенцијата за правата на детето, на 5-ти Октомври го одбележавме Денот на учителот, на 7-ми Октомври првачињата реализираа еколошка акција за чиста околина и подобро здравје, за на крај од неделата, на 8-ми Октомври, сето празнување да заврши со пригодна свеченост за прием на првачињата во Детска организација. Со краток свечен говор од директорката на училиштето Елена Ел Нади, со мала свечена приредба и давање заклетва, првачињата гласно и јасно го кажаа детското ветување, дека ќе учат вредно, ќе се грижат за себе и другите и ќе постигнуваат резултати во учењето. Во рамки на празнувањето на приемот на првачињата во Детска организација во ПУ Косел, беше одбележан и 11-ти Октомври, Ден на народното востание на македонскиот народ.
Сите настани се организираа во вонредни услови, но со почитување на мерките за заштита од Ковид 19, бидејќи и мотото за оваа година е во тој правец: „ЈАС ИЗБИРАМ ЗДРАВЈЕ, А ТИ?“

Активности за одбележување на Европската недела на мобилност во ПУ Косел

Во рамки на одбележувањето на Европската недела на мобилност 2021 што оваа година се одржува под мотото “Безбедни и здрави со одржлива мобилност”, во ООУ „Ванчо Николески“ – Подрачно училиште Косел се реализираа низа активности, со цел да се подигне свеста кај најмладите за негување здрави животни навики. На светскиот ден без автомобили, 22- ри Септември, во ПУ во Косел беа организирани игри со велосипеди, ролери и тротинети, како и еко-квиз и предавање за зачувување на животната средина. Преку овие активности учениците низ игра и забава се едуцираа, но и покажаа висок степен на знаење/вештини за тоа како да се однесуваат во животната средина, како да ја чуваат и негуваат природата. Училиштето продолжува со активности и заложби за практикување на стекнатите знаења и промовирање висок степен на заштита на животната средина, а со тоа и на сопственото здравје.

ПОСТАВЕНИ НОВИ 8 СМАРТ ТЕЛЕВИЗОРИ ВО УЧИЛИШТЕТО ВО ЛЕСКОЕЦ

Со успешно реализирање на проект поддржан од „Macedonia schools project“, ООУ „Ванчо Николески“ набави 8 смарт телевизори и со истите опреми 8 училници во централното училиште во Лескоец. Телевизорите ги имаат потребните перформанси за современа настава и со примена на истите значително ќе се подобри квалитетот на наставата, а воедно нашето училиште соодветно ќе одговори на новите предизвици на дигиталното општество. Одговорен тим за реализација на овој проект се: педагогот Весна Терзиоска, наставникот по информатика Горан Матески, директорката Елена Ел Нади, а во поставувањето на телевизорите соодветна поддршка даде и хаусмајсторот Дарко Лолески.Училиштето веќе 14 години соработува со здружението „Macedonian schools project“ и во соработка со истото има реализирано многу проекти за подобрување на условите за работа во училиштето и има набавено многу нагледни средства.

Првиот училишен ден во ООУ „Ванчо Николески

Денес училишниот двор повторно беше полн со ученици. Со свечена приредба и поздравен говор од директорката Елена Ел Нади беа дочекани првачињата во централното училиште во Лескоец. Пригодна програма беше организирана и во подрачните училишта во Косел, Куратица и Ливоишта. Наставата за сите ученици ја започнуваме со физичко присуство со почитување на протоколите за заштита од Ковид 19. На сите ученици, родители и наставници им посакуваме успешна, среќна и безбедна учебна година!

БИБЛИОТЕКА НА ТРКАЛА ВО ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ ВО КОСЕЛ

Во училишниот двор во Косел и во овие летни денови се слушна детскиот џагор на учениците од ООУ „Ванчо Николески“ (ПУ Косел), кои имаа забавно – едукативна работилница за меѓукултурно описменување и демократски вредности. Имено, учениците од ова подрачно училиште беа дел од турата на мобилната библиотека “READ on wheels”, во рамки на што развиваа култура за читање на интер-регионални квалитетни литературни дела. “READ on wheels” е регионална мобилна библиотека опремена со книги и други материјали, чија цел е да овозможи пристап до читање и културни активности на млади луѓе во помали и понедостапни зедници. Учениците од ова училиште беа воодушевени од „Библиотеката на тркала“ која изгледаше како вистинска, добија информации за користење и позајмување книги од истата, изразно прочитаа неколку текстови, а на крај имаа креативна работилница за изработка на бележници за книги, што потоа остануваа за нив.

Мултикултурната и мултилингвалната мобилна библиотека е дел од проектот „Регионална мрежа за културна разновидност (РЕАД)“ – регионален културен проект, финансиран од ЕУ и ќе прави тури низ Северна Македонија, Косово, Србија, Албанија и Турција. Проектот го спроведува Гете-институт Скопје заедно со партнерските организации од земјите учеснички.

ООУ „Ванчо Николески“ во континуитет се вклучува и дава поддршка на проекти и активности што се во насока на подобрување на писменоста и интеркултурната димензија кај своите ученици. Училиштето во моментов е вклучено, а и самостојно реализира низа европски проекти за подобрување на демократската клима во училиштето, како и на знаењата и вештините кај учениците.