ОБУКА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

На 30.01.2023 година во нашето училиште се реализира обука за „Дигитализација во образованието“, од страна на тим наставници од ООУ „Св. Климент Охридски“ – Македонски Брод, како дисеминација на нивно искуство од К1 Еразмус+ проект.

Обуката беше многу корисна, а целта беше запознавање на наставниците со 7 дигитални алатки, нивната намена и постапки за користење. Истата беше интерактивна, во времетрање од 3 саати, а ја проследија 31 учесник од нашето училиште.

Со оваа обука се подобрија дигиталните компетенции на наставниците за имплементација на понудените апликациите во наставата. Ние како училиште ќе се залагаме за практична примена на стекнатите знаења и понатамошна стручна соработка со ова училиште.

Continue reading “ОБУКА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО”

Новогодишна приредба и Новогодишен базар во ООУ „Ванчо Николески“

На 26-ти декември во ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец беше реализирана свечена Новогодишна приредба и Новогодишен базар. Во рамки на овој настан, а во соработка со Здружението „Спасовден“ и Месната заедница од Лескоец, беше обезбеден Дедо Мраз и пакетчиња за сите ученици од одделенска настава. 

Свечената приредба започна со настап на училишниот хор, а потоа следуваше поздравен говор од директорот на училиштето Сашо Климоски. Тој ги честита престојните празници и се заблагодари на родителите и помагателите за поддршката што ја даваат на училиштето на секое поле, истакнувајќи дека сите сме тука за да обезбедиме услови за учениците, бидејќи секое дете заслужува да биде среќно. 

Continue reading “Новогодишна приредба и Новогодишен базар во ООУ „Ванчо Николески“”

Еразмус+ образовна мобилност во Италија, во рамки на проектот „Наша култура, наша иднина“

Во периодот од 12-ти до 16-ти Декември 2022 година делегација од ООУ „Ванчо Николески“ присуствуваше на четврата мобилност од Еразмус+ проектот „Our culture, our future“ („Наша култура, наша иднина“), што се реализираше во Лоди, Италија. Целта на оваа мобилност беше запознавање и споделување знаења и искуства за културното и историско наследство од сите земји учесници, со посебен акцент на традиционалната музика и музичките инструменти на земјата домаќин. Тимот од четири ученици од нашето училиште (Јована Николоска, Елеонора Смическа, Јана Петрушевска и Елена Чулческа) го водеа педагогот Весна Терзиоска и наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска, кои се одговорни на Еразмус+ клубот при ООУ „Ванчо Николески“. Освен претставници од нашето училиште, присуствуваа и претставници од: Корчула (Хрватска), Турција, Романија, Италија и Португалија. 

Continue reading “Еразмус+ образовна мобилност во Италија, во рамки на проектот „Наша култура, наша иднина“”

Презентација и дисеминација од образовната мобилност во Португалија во рамки на Еразмус+ проектот „Our culture, our future“

Како дел од Еразмус активностите на Еразмус+ клубот при ООУ „Ванчо Николески“, наставничката Елисабета Настоска и педагогот Весна Терзиоска, како и учениците: Бојана Илиеска, Сара Аслимоска, Дејан Буџакоски, Јована Крстаноска и Златко Митрески, во училишниот хол презентираа искуства и впечатоци од нивното учество на образовната мобилност во Palmela – Setúbal, PORTUGAL во рамки на Еразмус+ проектот „Our culture, our future“. Преку Power point и видеа тие на интересен начин ги дисеминираа активностите во кои беа вклучени, искуствата што ги разменија, знаењата кои ги стекнаа и местата што ги посетија. Нивните впечатоци за оваа образовна мобилност беа позитивни, со порака до останатите ученици и наставници да се трудат да се стекнат со можност за едно вакво корисно патување.

Continue reading “Презентација и дисеминација од образовната мобилност во Португалија во рамки на Еразмус+ проектот „Our culture, our future“”

Одбележан светскиот ден на волонтеризмот преку интерактивна работилница со учениците од VIII одделение

По повод Светскиот ден на волонтеризмот, 5-ти Декември, а во рамки на наставната програма по Граѓанско образование, наставничката Александра Петревски и педагогот Весна Терзиоска реализираа интерактивни работилници за волонтеризмот. Работилниците беа реализирани со учениците од VIIIa и VIIIб одделение, а со цел истакнување на важноста од волонтирање заради личен развој и општествена одговорност. Учениците се запознаа со поимот волонтеризам, со тоа кој може да биде волонтер, со можностите за волонтирање, како и со тоа кои се придобивките од волонтирање. Работилниците беа од отворен тип, а на истите беа присутни и активно вклучени и неколку наставници. ООУ „Ванчо Николески“ го поттикнува волонтирањето и граѓанскиот активизам кај своите ученици, преку разни форми на активности и ученички иницијативи поддржани од самите наставници и менаџментот на училиштето.

Continue reading “Одбележан светскиот ден на волонтеризмот преку интерактивна работилница со учениците од VIII одделение”

РАБОТИЛНИЦИ СО ПАРТНЕР УЧИЛИШТЕТО „ЈУНУС ЕМРЕ“ ОД ЛИСИЧАНИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Во текот на октомври и ноември 2022 година ООУ “Ванчо Николески”– с. Лескоец, општина Охрид реализираше работилници во соработка со партнер училиштето ООУ “Јунус Емре” – с. Лисичани, општина Пласница. Работилниците се реализираа преку две возвратни посети на партнер училиштата. Подрачното училиште во с. Косел беше домаќин за првата средба која се реализира на 13-ти Октомври. Работилниците се реализираа во рамки на Проектот за меѓуетничка  интеграција во образованието. Во работилниците учествуваа вкупно 20 наставници и стручни соработници и 57 ученици од двете партнер училишта. Втората средба се реализираше на 29-ти Ноември во просториите на основното училиште “Јунус Емре” во с. Лисичани, Пласница.

Continue reading “РАБОТИЛНИЦИ СО ПАРТНЕР УЧИЛИШТЕТО „ЈУНУС ЕМРЕ“ ОД ЛИСИЧАНИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО”

ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ВО РИЗЕ, ТУРЦИЈА

Во периодот од 18.10.2022 до 22.10.2022 во Турција се одржа третата мобилност од Еразмус + проектот ,,Strategies for improving attendance and reducing truancy” („Стратегии за подобрување присуство и бегање од часови“). На оваа мобилност присуствуваа претставници од училиштата од сите партнери во проектот: Македонија, Србија, Словенија, Италија и домаќините – Турција. Од нашето училиште претставници на оваа мобилност беа: педагогот Весна Терзиоска, директорот Сашо Климоски, како и наставниците: Валентина Караѓуле, Јасна Бадалоска и Марјана Крстаноска.

Continue reading “ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ВО РИЗЕ, ТУРЦИЈА”

Обука за прва помош на учениците од осмо и деветто одделение

Учениците од осмо и деветто одделение од ООУ „Ванчо Николески“ денес беа дел од обука за прва помош во реализација на Црвен Крст Охрид. Обуката се реализираше во нашето училиште, а учениците имаа можност да се стекнат со основни знаења за укажување прва помош како брза и витална интервенција, чија цел е да се спаси човечки живот, но и да се намалат компликациите од настанати повреди и инвадилитет. Овие обуки се во рамки на кампањата по прва помош под мотото „Првата помош спасува живот“  во реализација на националното друштво на Црвениот крст, со која во земјата ќе се обучат 25 000 ученици од основните училишта.

Continue reading Обука за прва помош на учениците од осмо и деветто одделение

ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ ВО ПОРТУГАЛИЈА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „НАША КУЛТУРА, НАША ИДНИНА“

Во периодот од 10-ти до 15-ти Октомври 2022 година делегација од ООУ „Ванчо Николески“ присуствуваше на третата мобилност од Еразмус+ проектот „Our culture, our future“ („Наша култура, наша иднина“), што се реализираше во Palmela – Setúbal, Португалија. Целта на оваа мобилност беше запознавање и споделување знаења и искуства за културното и историско наследство од сите земји учесници, со посебен акцент на земјата домаќин. Освен претставници од нашето училиште, присуствуваа и претставници од: Корчула (Хрватска), Турција, Романија, Италија и Португалија. Тимот од пет ученици од нашето училиште (Јована Крстаноска, Сара Аслимоска, Бојана Илијеска, Дејан Буџакоски и Златко Митрески) го водеа педагогот Весна Терзиоска и наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска, кои се одговорни на Еразмус+ клубот при ООУ „Ванчо Николески“. Учениците и наставниците имаа можност да го посетат училиштето во  Palmela кое е партнер во овој проект, да го истражуваат културното и историско наследство на општините Palmela и Setúbal, 

Continue reading ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ ВО ПОРТУГАЛИЈА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „НАША КУЛТУРА, НАША ИДНИНА“

ДЕТСКА НЕДЕЛА

По повод Детската недела која се одбележува секоја година во првата полна недела од месец октомври и оваа година во нашето училиште ООУ „Ванчо Николески“ се одбележа со низа активности, под  мотото „Другарството е дел од детската среќа“.     Најпрво на 3-ти Октомври , кога е и Светскиот ден на детето се одбележа со читање на Конвенцијата за правата на детето. 4-ти Октомври учениците од прво одделение од централното училиште и подрачното училиште во Косел учествуваа во работилници „Изработка на есенско дрво“, „Пораки за другарство“  и „Играј друштвени игри“. Учениците во овие работилници пишуваа пораки за другарство, изработуваа есенско дрво со пораки за другарчињата и играа друштвени игри. 5-ти Октомври се одбележа со читање  пораки, текстови и стихотворби за учителот по повод Денот на учителот. 6-ти Октомври се реализира еколошка акција за чиста околина и подобро здравје, а 7-ми Октомври се одбележа со свечена приредба  во централното училиште. Истиот ден и во ПУ Косел првачињата го одбележаа приемот во ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА, гласно и јасно го кажаа детското ветување.

Continue reading “ДЕТСКА НЕДЕЛА”