Еразмус+ образовна мобилност во Турција, во рамки на проектот „Наша култура, наша иднина“

Во периодот од 13-ти до 17-ти Март 2023 година делегација од ООУ „Ванчо Николески“ присуствуваше на петтата мобилност од Еразмус+ проектот „Our culture, our future“ („Наша култура, наша иднина“), што се реализираше во Салили, Турција. Целта на оваа мобилност беше запознавање и споделување знаења и искуства за културното и историско наследство на партнер земјите, со посебен акцент на стари занаети на земјата домаќин и земјите учеснички.

Continue reading “Еразмус+ образовна мобилност во Турција, во рамки на проектот „Наша култура, наша иднина“”

Постигнати резултати на натпревари

Во изминатиов период наши ученици под раководтсво на нивните наставници учествуваа на општински натпревари по повеќе предмети, постигнаа одлични резултати и некои од нив обезбедија пласман за учество на регионални натпревари.

Continue reading “Постигнати резултати на натпревари”

Денот на екологијата

Денес со голем број активности традиционално се одбележа Денот на екологијата во нашето училиште, како од учениците и наставниците од централното училиште во Лескоец, подрачните училишта во Косел, Куратица и Ливоишта, така и од учениците и членовите на еколошката секција.

Continue reading “Денот на екологијата”

ДА ГИ ПОКАЖЕМЕ НАШИТЕ БОИ

И оваа година учениците и наставниците од ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец се вклучија во поддршка на лицата со ретки болести, правејќи низа активности и креативни работилници во текот на овој месец. 

Continue reading “ДА ГИ ПОКАЖЕМЕ НАШИТЕ БОИ”

Работилница „Превенција од ризично однесување”

На 07.02.2023 година во нашето училиште со помош на врснички едукатор и волонтер при ОО Црвен Крст Охрид се реализира работилница со учениците од VII оддeление, на тема заштита и превенција од болестите на зависност што ги демнат младите луѓе. Преку презентација и интерактивен начин учениците се стекнаа со информации и добија одговори на поставени прашања за последиците од различните видови зависности, што се штетни по здравјето на човекот. Се разговараше за врсничкиот притисок, достапноста на овие пороци, но најмногу за избегнување и заштита од истите. Оваа работилница беше организирана во рамки на проектот „Превенција од ризично однесување”, што се реализира со седмооделенците по изборниот предмет „Унапредување на здравјето“.

Continue reading “Работилница „Превенција од ризично однесување””

ОБУКА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

На 30.01.2023 година во нашето училиште се реализира обука за „Дигитализација во образованието“, од страна на тим наставници од ООУ „Св. Климент Охридски“ – Македонски Брод, како дисеминација на нивно искуство од К1 Еразмус+ проект.

Обуката беше многу корисна, а целта беше запознавање на наставниците со 7 дигитални алатки, нивната намена и постапки за користење. Истата беше интерактивна, во времетрање од 3 саати, а ја проследија 31 учесник од нашето училиште.

Со оваа обука се подобрија дигиталните компетенции на наставниците за имплементација на понудените апликациите во наставата. Ние како училиште ќе се залагаме за практична примена на стекнатите знаења и понатамошна стручна соработка со ова училиште.

Continue reading “ОБУКА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО”

Новогодишна приредба и Новогодишен базар во ООУ „Ванчо Николески“

На 26-ти декември во ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец беше реализирана свечена Новогодишна приредба и Новогодишен базар. Во рамки на овој настан, а во соработка со Здружението „Спасовден“ и Месната заедница од Лескоец, беше обезбеден Дедо Мраз и пакетчиња за сите ученици од одделенска настава. 

Свечената приредба започна со настап на училишниот хор, а потоа следуваше поздравен говор од директорот на училиштето Сашо Климоски. Тој ги честита престојните празници и се заблагодари на родителите и помагателите за поддршката што ја даваат на училиштето на секое поле, истакнувајќи дека сите сме тука за да обезбедиме услови за учениците, бидејќи секое дете заслужува да биде среќно. 

Continue reading “Новогодишна приредба и Новогодишен базар во ООУ „Ванчо Николески“”

Еразмус+ образовна мобилност во Италија, во рамки на проектот „Наша култура, наша иднина“

Во периодот од 12-ти до 16-ти Декември 2022 година делегација од ООУ „Ванчо Николески“ присуствуваше на четврата мобилност од Еразмус+ проектот „Our culture, our future“ („Наша култура, наша иднина“), што се реализираше во Лоди, Италија. Целта на оваа мобилност беше запознавање и споделување знаења и искуства за културното и историско наследство од сите земји учесници, со посебен акцент на традиционалната музика и музичките инструменти на земјата домаќин. Тимот од четири ученици од нашето училиште (Јована Николоска, Елеонора Смическа, Јана Петрушевска и Елена Чулческа) го водеа педагогот Весна Терзиоска и наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска, кои се одговорни на Еразмус+ клубот при ООУ „Ванчо Николески“. Освен претставници од нашето училиште, присуствуваа и претставници од: Корчула (Хрватска), Турција, Романија, Италија и Португалија. 

Continue reading “Еразмус+ образовна мобилност во Италија, во рамки на проектот „Наша култура, наша иднина“”

Презентација и дисеминација од образовната мобилност во Португалија во рамки на Еразмус+ проектот „Our culture, our future“

Како дел од Еразмус активностите на Еразмус+ клубот при ООУ „Ванчо Николески“, наставничката Елисабета Настоска и педагогот Весна Терзиоска, како и учениците: Бојана Илиеска, Сара Аслимоска, Дејан Буџакоски, Јована Крстаноска и Златко Митрески, во училишниот хол презентираа искуства и впечатоци од нивното учество на образовната мобилност во Palmela – Setúbal, PORTUGAL во рамки на Еразмус+ проектот „Our culture, our future“. Преку Power point и видеа тие на интересен начин ги дисеминираа активностите во кои беа вклучени, искуствата што ги разменија, знаењата кои ги стекнаа и местата што ги посетија. Нивните впечатоци за оваа образовна мобилност беа позитивни, со порака до останатите ученици и наставници да се трудат да се стекнат со можност за едно вакво корисно патување.

Continue reading “Презентација и дисеминација од образовната мобилност во Португалија во рамки на Еразмус+ проектот „Our culture, our future“”