Образовна мобилност во Охрид во рамки на Еразмус+ проектот „Our culture, our future”/„Наша култура, наша иднина“

Проектот „Our culture, our future” е во партнерство со училишта од: Хрватска (Корчула), Романија, Италија, Турција и Португалија, а се реализира до 31.08.2023 година. Во текот на две години наставници и ученици ќе ги посетат сите шест земји, каде ќе бидат вклучени во активности за запознавање со различните култури и споделување културно наследство. 

Во Март 2022 година ООУ „Ванчо Николески“ беше домаќин на 36 наставници и ученици од овие 5 земји, кога се реализираше програма во рамки на прогамата за споделување природно и културно наследство. 

ПОСТИГНАТИ ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОДРЖАНИТЕ НАТПРЕВАРИ 

На регионалниот натпревар по Математика одржан на 26.03.2022 година, ученици од нашето училиште постигнаа одлични резултати и се пласираа за учество на државниот натпревар:

Continue reading “ПОСТИГНАТИ ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОДРЖАНИТЕ НАТПРЕВАРИ “

ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ДОМАЌИН НА ЕРАЗМУС+ ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ

ООУ „Ванчо Николески“ од Лескоец, Охрид, во периодот од 27-ми Март до 01-ви Април 2022 година беше домаќин на 11 наставници и 25 ученици од: Романија, Португалија, Хрватска (Корчула), Турција и Италија. Посетата беше во рамки на Еразмус+ проектот „Our culture, our future“ („Наша култура, наша иднина“), а Охрид беше втор по ред домаќин на образовна мобилност од серијата мобилности што ќе се реализираат низ сите земји учесници во овој проект до крајот на август 2023 година.

Continue reading “ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ДОМАЌИН НА ЕРАЗМУС+ ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ”

ИНТЕГРИРАН ДЕН ВО V одделение

На 24.03.2022 година во централното училиште во Лескоец се реализира интегриран наставен ден со учениците од V одделение, под раководство на наставниците Јасна Бадалоска и Сашо Климоски. Темата на денот беше Фолклор. Наставата се реализираше во училишниот хол што беше комплетно уреден во корелација со темата, односно просторот изобилуваше со традиционален мебел и предмети со фолклорни мотиви. Најпрво беше прочитана македонска народна приказна од која беа извлечени реченици што потоа учениците ги употребуваа во директен и индиректен говор (наставната содржина по македонски јазик). По часот Општество (Македонија во светот) учениците повторуваа за местоположба на Македонија во светот, Европа и Балканскиот Полуостров, соседи со кои граничи, беа посочувани градовите, селата, планините, реките, езерата, црквите и манастирите, а содржината беше интегрирана со математика, барајќи на која координати се наоѓаат одредени локации на картата. Содржината по математика беше заокружена со координати во координатен систем – да откријат буква и да состават збор во групата. Наставната содржина по Ликовно образование се работеше на импровизиран разбој, каде учениците ги изразија своите вештини и изработија креации во стил на народните ракотворби на нашите претци. Во меѓувреме наставниците ги поттикнуваа учениците да пеат македонски народни песни. Заинтересираноста, соработката, активноста на учениците, беа двигателот за овој ден да биде повеќе од успешен. Учениците уживаа во претставата на наставниците кои ги водеа низ лавиринтите на ракотворбите, приказните, песните, традицијата на нашиот народ во не толку далечното минато. 

Continue reading “ИНТЕГРИРАН ДЕН ВО V одделение”

ВРСНИЧКА ЕДУКАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

На ден 21.03.2022 година ООУ “Ванчо Николески” – Лескоец беше одржана врсничка едукација за борба против модерното ропство – трговијата со луѓе. Едукацијата ја држеа сертифицирани врснички едукатори од Клубот на млади на Црвен крст Охрид, а опфатени беа 25 ученици од деветто одделение од нашето училиште. Преку прилагоден модел за ученици, интерактивен пристап и на мошне интересен начин учениците се запознаа со феноменот и опасностите од трговија со луѓе. Целта е да се едуцираат учениците, да се поткрене нивната свест и да научат како да се заштитат од овој социјален феномен, во кој најголема мета се токму младите лица.

Continue reading “ВРСНИЧКА ЕДУКАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ”

НАСМЕАНИ И ВО ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЈА ДОЧЕКАВМЕ ПРОЛЕТТА

Со голема радост и со многу активности учениците и наставниците од ООУ „Ванчо Николески“ ја испратија зимата и ја дочекаа пролетта. Доаѓањето на пролетта и потребата за здрава животна средина беа проткаени во низата содржини што денес се случуваа во нашето училиште. Најмалите ученици од одделенска настава го уредуваа училишниот двор, дефилираа со пролетни пароли и испраќаа пораки за грижа за животната средина. Учениците пак од предметна настава го одбележаа Денот на екологијата со акција за чистење на улиците низ Лескоец, а членовите на еколошката секција засадија традиционално дрво – цреша и многу цвеќиња, со што го разубавија училишниот двор. Исто така изработуваа еколошки постери и пароли, со кои дефилираа низ улиците во Лескоец и потоа ги поставуваа на дрвата, со цел да се зголеми еколошката свест кај учениците и возрасните.

Continue reading “НАСМЕАНИ И ВО ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЈА ДОЧЕКАВМЕ ПРОЛЕТТА”

Еразмус+ клубот од ООУ „Ванчо Николески“ во посета на ОО Црвен Крст Охрид

Во рамки на активностите од Еразмус+ проектите, а во соработка со ОО Црвен Крст Охрид, ученици од Еразмус+ клубот при ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец, Охрид, беа во посета на општинската организција Црвен Крст Охрид. Со учениците од VII и IX одделение беше реализирана интерактивна дисеминациска работилница, преку која тие имаа можност да се запознаат со Движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина, со принципите, со значењето на амблемот, како и со активностите што ги спроведува оваа организација на национално и локално ниво. Посебен акцент беше ставен на волонтерите и волонтирањето, како клучен фактор за успешно реализирање на сите активности на Црвен крст и помагање таму каде што е најпотребно. Учениците поставуваа прашања, а најмногу беа заинтересирани за мотивот за волонтирање, карактеристиките на волонтерот како личност, како и нематеријалните придобивки на личен и професионален план што ги стекнува волонтерот во процесот на волонтирање. 

Continue reading “Еразмус+ клубот од ООУ „Ванчо Николески“ во посета на ОО Црвен Крст Охрид”

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ И ОБЕЗБЕДЕН ПЛАСМАН ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ

На општинскиот натпревар по Биологија одржан на 09.02.2022 година, ученици од нашето училиште постигнаа одлични резултати и се пласираа за учество на регионалниот натпревар:

Continue reading “ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ И ОБЕЗБЕДЕН ПЛАСМАН ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ”

СО ЉУБОВ ЗА РЕТКИТЕ

Учениците и наставниците од ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец се вклучија во поддршка на лицата со ретки болести, правејќи низа креативни работилници и активности во текот на месец февруари. 

Преку обоени лица, дланки, цртежи, пароли и пораки изразија поддршка за лицата со ретки болести и нивната спремност да се подаде рака на истите. Во активностите се вклучија учениците и од подрачните училишта, а меѓу испишаните пораки беа и следниве: „Ретко е да си редок“, „Со ретките зближи се, за ретките погрижи се“,  „Се грижиме дека сте ретки“. 

Continue reading “СО ЉУБОВ ЗА РЕТКИТЕ”

МОБИЛНОСТ ВО ИЗМИР (ТУРЦИЈА) ВО РАМКИ НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ „БРИШЕЊЕ БАРИЕРИ ПРЕКУ СПОДЕЛУВАЊЕ КУЛТУРНИ БОГАТСТВА“ 

Во периодот од 15.01 – 20.01.2022 година делегација од ООУ „Ванчо Николески“ присуствуваше на втората мобилност од Еразмус+ проектот „Breaking barriers through sharing treasures“ („Бришење бариери преку споделување културни богатства“) што се реализира во Измир, Турција. Темата на оваа мобилност беше „Бисерот на Егејот, Смирна (Измир)“, а целта беше да се споделуваат знаења и доживеат искуства за културното наследство од сите земји учесници, со посебен акцент на земјата домаќин. Освен претставници од нашето училиште, присуствуваа и претставници од: Турција, Полска, Грција и Италија (онлајн). Претставници на оваа мобилност од ООУ „Ванчо Николески“ беа: наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска, педагогот Весна Терзиоска, како и 4 ученички од деветто одделение: Мелани Котоска, Наталија Караџова, Илијана Климоска и Марија Ѓорѓиеска.

Continue reading “МОБИЛНОСТ ВО ИЗМИР (ТУРЦИЈА) ВО РАМКИ НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ „БРИШЕЊЕ БАРИЕРИ ПРЕКУ СПОДЕЛУВАЊЕ КУЛТУРНИ БОГАТСТВА“ “