ЗАСАДЕНО УКРАСНО ЗИМЗЕЛЕНО ДРВО НА МИРОТ ВО УЧИЛИШНИОТ ДВОР

Во рамки на проектот „Патеката на мирот“, ученици од беровската гимназија ОСУ „Ацо Русковски“ го посетија нашето училиште и засадија украсно зимзелено дрво од видот Photinia Red Robin во училишниот двор. Овој проект беровската гимназија го реализира заедно со училишта од Албанија и Косово, а целта е промовирање на соживот и мир, преку организирање работилници и симболично засадување дрвциња на мирот во 3 различни училишта низ нашата држава.

ООУ „Ванчо Николески“ во Лескоец беше избрано како дестинација за заокружување на нивниот проект, каде го засадија последното украсно дрво и испратија порака за меѓусебно почитување, мир и толеранција.