АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ЕКОЛОГИЈАТА И ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА

По повод Денот на екологијата и Денот на пролетта, ученици од нашето училиште под менторство на нивните наставници и со почитување на мерките за заштита од Ковид 19, денес реализираа активности за подигање на свеста за заштита на животната средина.

Учениците од еколошката секција од централното училиште во Лескоец под менторство на наставничките Татјана Пуцоска Бунчевска и Габриела Ѓоргиевска се погрижија за собирање на отпадоците во училишниот двор, училишниот парк како и околните улици во Лескоец, испраќајќи порака дека сакаат да живеат во чиста средина и во место каде отпадоците завршуваат во соодветни канти за отпадоци.

Учениците пак од одделенска настава во ПУ Косел заедно со нивните одделенски раководители Билјана Танеска и Даниела Чифлигароска преку испишани пароли од новото игралиште во Косел побараа поголема грижа за околината, желба за поголема еколошка свест, а го најавија и доаѓањето на долгоочекуваната пролет.

Целта на овие активности е да се подигне еколошката свест кај учениците, но исто така и кај возрасните за поубава и почиста животна средина.

ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ СО НИЗА АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦАТА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ

Со низа содржини и активности во текот на месец февруари, како и со единствена завршна активност на денешниот одделенски час, учениците од нашето училиште го одбележаа месецот на ретки болести. Преку фотографии, обоени лица, цртежи, пароли и пораки изразија поддршка за лицата со ретки болести и нивната спремност да се подаде рака на истите. Во активностите се вклучија учениците и од подрачните училишта, а меѓу испишаните пораки беа и следниве: „Ретките лица се храбри“, „Ретки сте, но не сте сами“, „Болеста може да е ретка, но вербата голема“, „Ретко е да си редок“, „Посилни сте отколку што изгледате“.Преку информативни содржини, разговори и креативни активности, ние како училиште секоја година се вклучуваме во поддршка на лицата со ретки болести, со тоа нашите ученици ги воспитуваме во духот на почитување, хуманост, прифаќање, помагање, толеранција и грижа за другите.

УСПЕСИ ОД НАТПРЕВАРИ

Ученици од ООУ „Ванчо Николески“ под менторство на нивните наставници учествуваа на општинскиот натпревар по математика и општинскиот натпревар по физика што се реализираа во февруари 2021 година и ги постигнаа следниве успеси:

Тамара Зенгоска од IVa – трета награда, ментор Сашо Климоски

Андреј Стеваноски од IVa – трета награда, ментор Сашо Климоски

Кирил Лазароски од IVб – трета награда, ментор Јасна Бадалоска

Мартин Мирјаноски од IVб – трета награда, ментор Јасна Бадалоска

Зоран Китановски од Vб – прва награда, ментор Марјана Крстаноска

Јохан Парулески од Vб – прва награда, ментор Марјана Крстаноска

Сара Аслимоска од VIa – трета награда, ментор Цвета Андреска

Теодора Тодороска од VIб – пофалница, ментор Весна Симоноска

Мелани Котоска од VIIIб – освои трета награда, ментор Весна Симоноска

На општински натпревар по физика со ученичката Стефанија Баракоска од IXб под менторство на наставничката Цвета Андресака освои трета награда и обезбеди пласман за регионален натпревар.

На сите ученици им честитаме на постигнатиот успех и им посакуваме добар пласман и на регионалните натпревари.