СО ЉУБОВ ЗА РЕТКИТЕ

Учениците и наставниците од ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец се вклучија во поддршка на лицата со ретки болести, правејќи низа креативни работилници и активности во текот на месец февруари. 

Преку обоени лица, дланки, цртежи, пароли и пораки изразија поддршка за лицата со ретки болести и нивната спремност да се подаде рака на истите. Во активностите се вклучија учениците и од подрачните училишта, а меѓу испишаните пораки беа и следниве: „Ретко е да си редок“, „Со ретките зближи се, за ретките погрижи се“,  „Се грижиме дека сте ретки“. 

Continue reading “СО ЉУБОВ ЗА РЕТКИТЕ”