МОБИЛНОСТ ВО ИЗМИР (ТУРЦИЈА) ВО РАМКИ НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ „БРИШЕЊЕ БАРИЕРИ ПРЕКУ СПОДЕЛУВАЊЕ КУЛТУРНИ БОГАТСТВА“ 

Во периодот од 15.01 – 20.01.2022 година делегација од ООУ „Ванчо Николески“ присуствуваше на втората мобилност од Еразмус+ проектот „Breaking barriers through sharing treasures“ („Бришење бариери преку споделување културни богатства“) што се реализира во Измир, Турција. Темата на оваа мобилност беше „Бисерот на Егејот, Смирна (Измир)“, а целта беше да се споделуваат знаења и доживеат искуства за културното наследство од сите земји учесници, со посебен акцент на земјата домаќин. Освен претставници од нашето училиште, присуствуваа и претставници од: Турција, Полска, Грција и Италија (онлајн). Претставници на оваа мобилност од ООУ „Ванчо Николески“ беа: наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска, педагогот Весна Терзиоска, како и 4 ученички од деветто одделение: Мелани Котоска, Наталија Караџова, Илијана Климоска и Марија Ѓорѓиеска.

Continue reading “МОБИЛНОСТ ВО ИЗМИР (ТУРЦИЈА) ВО РАМКИ НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ „БРИШЕЊЕ БАРИЕРИ ПРЕКУ СПОДЕЛУВАЊЕ КУЛТУРНИ БОГАТСТВА“ “