СО ПЕТТАТА ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ ВО ИТАЛИЈА, СЕ ЗАВРШИ ПРОЕКТОТ ,,STRATEGIES FOR IMPROVING ATTENDANCE AND REDUCING TRUANCY” 

Во периодот од 18.04.2023 до 22.04.2023 во Италија, гратчето Isernia, се одржа петтата и последна образовна мобилност од Еразмус+ проектот ,,Strategies for improving attendance and reducing truancy” („Стратегии за подобрување присуство и бегање од часови“). На оваа мобилност присуствуваа претставници од училиштата од сите партнери во проектот: Македонија, Србија, Словенија, Турција и домаќините – Италија. Од нашето училиште претставници на оваа мобилност беа: наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска, педагогот Весна Терзиоска, директорот Сашо Климоски, како и наставниците: Емилија Блажеска и Петар Киселинов.

Темата на оваа мобилност беа сратегии за предметите биологија и географија, преку размена на искуства за подобри техники и пристап со кои би се зголемила заинтересираноста на учениците по овие предмети, а воедно би се подобрил и квалитетот во наставата.

Во рамки на мобилноста од страна на сите учесници во проектот се реализирааа часови во четврто и петто одделение во училиштето во Carovili, а потоа следуваше дискусија околу нивната ефикасност во реализација на целите на современ интерактивен начин. Од наша страна беа реализирани часови со наставните содржини: „Човечкото тело” и „Клетки“. Часовите беа реализирани преку техники за тројна интерактивност, како и со голема соработка и заинтересираност од страна на учениците. Исто така секоја земја учесник имаше презентација за својата национална програма за работа по биологија и географија, како и реализација на наставата по овие предмети во самото училиште. Во текот на работната недела секоја земја имаше и презентација на стари локален занаети. Преку интересни презентации се направи запознавање со спецификите и културата од сите земји.  

Во текот на престојот во Италија преку предавање од универзитетската професорка Gabriella Sferra од природниот универзитет во Pesche, учесниците во проектот се запознааа со лабораториски стратегии за реализација на наставата генерално, а посебно за предметот биологија.

Учесниците на оваа мобилност имаа можност да посетат многу културно – историски знаменитости, музеи, фабрики, како и природни убавини со кои располага овој регион. Во тој контекст беа посетени градовите Рим и Наполи, со сите нивни важни културни обележја. 

На крајот од мобилноста од страна на домаќините беше организирана завршна свечена церемонија на која се доделија сертификати на учесниците.

Со реализација на целокупната агенда и цели, се затвори оваа образовна мобилност, а воедно успешно се финализира целиот проект. Направената евалуација покажа дека успешно се реализирани сите цели, а учесниците се стекнаа со нови знаења, позитивни и корисни искуства, незаборавни впечатоци и пријателства.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s