ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ ВО ИСТАНБУЛ ВО РАМКИ НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ „ЧИСТА ПРИРОДА – ДОЛГ ЖИВОТ“

Во периодот од 24.05 – 28.05.2022 година делегација од ООУ „Ванчо Николески“ присуствуваше на четвртата мобилност од Еразмус+ проектот „Clean nature – long life” („Чиста природа – долг живот“) што се реализира во Истанбул, Турција. Темата на оваа мобилност беше „Рециклирање“, а целта беше да се споделуваат знаења и доживеат искуства за реупотреба на сите материјали што ги користиме. Освен претставници од нашето училиште, на оваа мобилност присуствуваа и претставници од: Англија, Романија, Турција и Португалија. Претставници на оваа мобилност од ООУ „Ванчо Николески“ беа: наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска и педагогот Весна Терзиоска.

Continue reading “ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ ВО ИСТАНБУЛ ВО РАМКИ НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ „ЧИСТА ПРИРОДА – ДОЛГ ЖИВОТ“”