регионален натпревар по географија

На 07.03.2020 година во ОУ „Христо Узунов“ во Охрид се одржа регионален натпревар по географија, каде учениците од ОУ „Ванчо Николески“ под менторство на наставничката Татјана Пуцоска Бунчевска, постигнаа одлични резултати.

Continue reading “регионален натпревар по географија”

Стручна средба на Активот на училишни педагози на Охрид и Струга

На 05.03.2020 година ОУ „Ванчо Николески“ во Лескоец, Охрид, беше домаќин на стручна средба на педагозите од основните и средни училишта од Охрид и Струга. На средбата се разгледуваа и споредуваа резултатите од полугодишниот успех и редовноста на учениците во основните и средните училишта од овие општини, се дискутираа актуелни прашања и проблеми со кои училиштата секојдневно се соочуваат, се донесоа заклучоци за понатамошно делување, а исто така се презентираа и резултати од Студијата за здрав живот „Health behavior in school aged children“.

Continue reading “Стручна средба на Активот на училишни педагози на Охрид и Струга”