Стручна средба на Активот на училишни педагози на Охрид и Струга

На 05.03.2020 година ОУ „Ванчо Николески“ во Лескоец, Охрид, беше домаќин на стручна средба на педагозите од основните и средни училишта од Охрид и Струга. На средбата се разгледуваа и споредуваа резултатите од полугодишниот успех и редовноста на учениците во основните и средните училишта од овие општини, се дискутираа актуелни прашања и проблеми со кои училиштата секојдневно се соочуваат, се донесоа заклучоци за понатамошно делување, а исто така се презентираа и резултати од Студијата за здрав живот „Health behavior in school aged children“.

Continue reading “Стручна средба на Активот на училишни педагози на Охрид и Струга”