АПРИЛИ – ЛИ – ЛИ!

Денот на шегата 1-ви Април, учениците од ООУ „Ванчо Николески“ го дочекаа со креативни маски, шеги и разни активности, секако почитувајќи ги мерките за заштита од Ковид 19. И учениците кои следат настава со физичко присуство, но и тие кои следат онлајн настава, си дозволија барем за миг да заборават на пандемијата која го промени светот и маските за заштита да бидат дополнети со креативни маски за одбележување на овој весел ден. 

1-ви Април и повторно сѐ е можно. Ништо не може и не смее да ја спречи детската фантазија, детската среќа и радост. Априли-ли-ли!