ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ГО ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА СО ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ ОД ПРОЕКТОТ „ПОТТИКНУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА КЛИМА ВО УЧИЛИШТЕТО“

Во рамки на проектот „Поттикнување на демократска клима во училиштето“, ООУ „Ванчо Николески“ на 22-ри Април реализираше отворен ден за граѓанско образование, како завршна активност од сите досегашни акции реализирани во рамки на овој проект оваа учебна година.

Continue reading “ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ГО ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА СО ЗАВРШНИ АКТИВНОСТИ ОД ПРОЕКТОТ „ПОТТИКНУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА КЛИМА ВО УЧИЛИШТЕТО“”