НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ПОВТОРНО ДОМАЌИН НА ЕРАЗМУС+ ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ 

ООУ „Ванчо Николески“ во периодот од 19-ти до 23-ти Септември 2022 година беше домаќин на 22 наставници од: Словенија, Србија, Турција и Италија. Посетата беше во рамки на Еразмус+ проектот „Strategies for improving attendance and reducing truancy“/„Стратегии за подобрување на редовноста и намалување на бегањето од часови“,

Continue reading “НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ПОВТОРНО ДОМАЌИН НА ЕРАЗМУС+ ОБРАЗОВНА МОБИЛНОСТ “