ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ВО РИЗЕ, ТУРЦИЈА

Во периодот од 18.10.2022 до 22.10.2022 во Турција се одржа третата мобилност од Еразмус + проектот ,,Strategies for improving attendance and reducing truancy” („Стратегии за подобрување присуство и бегање од часови“). На оваа мобилност присуствуваа претставници од училиштата од сите партнери во проектот: Македонија, Србија, Словенија, Италија и домаќините – Турција. Од нашето училиште претставници на оваа мобилност беа: педагогот Весна Терзиоска, директорот Сашо Климоски, како и наставниците: Валентина Караѓуле, Јасна Бадалоска и Марјана Крстаноска.

Continue reading “ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ВО РИЗЕ, ТУРЦИЈА”

Обука за прва помош на учениците од осмо и деветто одделение

Учениците од осмо и деветто одделение од ООУ „Ванчо Николески“ денес беа дел од обука за прва помош во реализација на Црвен Крст Охрид. Обуката се реализираше во нашето училиште, а учениците имаа можност да се стекнат со основни знаења за укажување прва помош како брза и витална интервенција, чија цел е да се спаси човечки живот, но и да се намалат компликациите од настанати повреди и инвадилитет. Овие обуки се во рамки на кампањата по прва помош под мотото „Првата помош спасува живот“  во реализација на националното друштво на Црвениот крст, со која во земјата ќе се обучат 25 000 ученици од основните училишта.

Continue reading Обука за прва помош на учениците од осмо и деветто одделение