ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ВО РИЗЕ, ТУРЦИЈА

Во периодот од 18.10.2022 до 22.10.2022 во Турција се одржа третата мобилност од Еразмус + проектот ,,Strategies for improving attendance and reducing truancy” („Стратегии за подобрување присуство и бегање од часови“). На оваа мобилност присуствуваа претставници од училиштата од сите партнери во проектот: Македонија, Србија, Словенија, Италија и домаќините – Турција. Од нашето училиште претставници на оваа мобилност беа: педагогот Весна Терзиоска, директорот Сашо Климоски, како и наставниците: Валентина Караѓуле, Јасна Бадалоска и Марјана Крстаноска.

Continue reading “ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ООУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ВО РИЗЕ, ТУРЦИЈА”