Обука за прва помош на учениците од осмо и деветто одделение

Учениците од осмо и деветто одделение од ООУ „Ванчо Николески“ денес беа дел од обука за прва помош во реализација на Црвен Крст Охрид. Обуката се реализираше во нашето училиште, а учениците имаа можност да се стекнат со основни знаења за укажување прва помош како брза и витална интервенција, чија цел е да се спаси човечки живот, но и да се намалат компликациите од настанати повреди и инвадилитет. Овие обуки се во рамки на кампањата по прва помош под мотото „Првата помош спасува живот“  во реализација на националното друштво на Црвениот крст, со која во земјата ќе се обучат 25 000 ученици од основните училишта.

Continue reading Обука за прва помош на учениците од осмо и деветто одделение