Завршна фаза од Проектот за меѓуетничка интеграција на ООУ „Ванчо Николески“ од Лескоец и ООУ „Јунус Емре“ од Лисичани

ОУ „Ванчо Николески” – Лескоец на 15-ти Октомври учествуваше во завршната фаза од проектот за меѓуетничка интеграција со партнер училиштето ООУ “Јунус Емре” – Лисичани, општина Пласница. Во заедничката средба која се одржа во ОУ „Јунус Емре“ – с. Лисичани, учествуваа 50 ученици и 20 наставници, истите кои учествуваа на нивната посета во ПУ Косел. Учениците водени од тандем наставници учествуваа во географска, германска, биолошко – хемиска, македонско – турска, спортска и психолошка работилница за врсничко насилство.

Continue reading “Завршна фаза од Проектот за меѓуетничка интеграција на ООУ „Ванчо Николески“ од Лескоец и ООУ „Јунус Емре“ од Лисичани”

ОУ „Ванчо Николески“беше домаќин на наставници и ученици од партнер училиштето „Јунус Емре“ од с. Лисичани

На 19ти септември 2019 година ОУ „Ванчо Николески“ беше домаќин на наставници и ученици од партнер училиштето „Јунус Емре“ од с. Лисичани, општина Пласница. Заедничката средба која се одржа во подрачното училиште во Косел, воедно е прва фаза од добиениот грант за Проектот за меѓуетничка интеграција, во чии рамки на оваа средба се реализираа 6 работилници, со учество на вкупно 50 ученици и 20 наставници. Учениците од двете училишта на интерактивен начин, а под водство на тандеми од наставници, учествуваа во биолошко – хемиска, географска, германска, македонско – турска, спортска работилница, како и психолошка работилница за препознавање и справување со врсничко насилство.

Continue reading “ОУ „Ванчо Николески“беше домаќин на наставници и ученици од партнер училиштето „Јунус Емре“ од с. Лисичани”

ОУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ДОМАЌИН НА ЕРАЗМУС+ ПРВА МОБИЛНОСТ

НЕ МЕНУВАЈ ЈА КЛИМАТА, ПРОМЕНИ СЕ СЕБЕ СИ!

Ова беше заклучокот од првата Еразмус мобилност во ОУ „Ванчо Николески“ – Лескоец, Охрид, во склоп на проектот „Clean nature – long life“.

Continue reading “ОУ „ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“ ДОМАЌИН НА ЕРАЗМУС+ ПРВА МОБИЛНОСТ”

ПРОЕКТОТ „BREAKING BARRIERS THROUGH SHARING TREASURES“

ОУ „Ванчо Николески“ од Лескоец во периодот од 17ти – 23ти ноември 2019 година беше домаќин на 8 наставници и 16 ученици од: Полска, Сардинија (Италија), Грција и Турција. Посетата беше во рамки на проектот „Breaking barriers through sharing treasures“ или „Бришење бариери преку споделување богатства“, а Охрид беше избран да биде првиот град домаќин од проектот што ќе трае до јуни 2021 година.

Continue reading “ПРОЕКТОТ „BREAKING BARRIERS THROUGH SHARING TREASURES“”