РЕТКИ СЕ, НО НЕ СЕ САМИ!

Учениците од ОУ „Ванчо Николески“ преку разни активности го одбележаа месецот на ретки болести. Во месецот со најмалку денови и месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, учениците од ова училиште заедно со своите наставници и библиотекарот одржаа разни креативни активности под мотото „Ретки сте, ама не сте сами“. Во текот на реализираните активности учениците се запознаа со дел од ретките болести, со проблемите и предизвиците со кои се соочуваат овие пациенти и ја дадоа својата поддршка за заедницата на ретки болести. Учениците со голема мотивираност се вклучија во активностите, преку кои и ја изразија својата креативност и хуманост.

Continue reading “РЕТКИ СЕ, НО НЕ СЕ САМИ!”