Учениците од ОУ „Ванчо Николески“ хумани и насмеани

Хумани и насмеани!
Денес учениците од одделенска настава во Лескоец ја проследија претставата „Четири принцези“ во изведба на вработени од ЈУДГ „Јасна Ристеска“. Претставата беше кратка, едукативна и позитивна, „глумците“ беа весели и уникатни, со што успеаја да ја доловат приказната на Годината на интересен начин, а нашите ученици уживаа во истата.
Собраните средства од претставата се наменети за лекување на дечиња од Охрид кои во моментов се борат со тешка болест.

Continue reading “Учениците од ОУ „Ванчо Николески“ хумани и насмеани”

Успешно завршен проектот од УСАИД – компонента реновирање во ОУ „Ванчо Николески“ во Лескоец

Во текот на септември и октомври 2019 година во ОУ „Ванчо Николески“ во Лескоец се реализираа активности од добиениот проект од УСАИД (Компонента 3 – Реновирање), во вредност од 1 200 000 денари, а се однесуваа на реновирање на сите училници, училишниот хол, како и санитарните јазли од учениците.

Continue reading “Успешно завршен проектот од УСАИД – компонента реновирање во ОУ „Ванчо Николески“ во Лескоец”