ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА ЕВАКУАЦИЈА

На 22.11.2021 година во соработка со СВР Охрид, Противпожарна територијална единица од Охрид и ОО Црвен Крст Охрид беше реализирана показна вежба за евакуација од земјотрес во централното училиште во Лескоец.

Вежбата започна во 10:00 часот со даден сигнал за тревога, после што следуваше евакуација на учениците и вработените според Планот за заштита и спасување, изготвено Сценарио и Скица за евакуација.

Continue reading “ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА ЕВАКУАЦИЈА”