НАСМЕАНИ И ВО ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЈА ДОЧЕКАВМЕ ПРОЛЕТТА

Со голема радост и со многу активности учениците и наставниците од ООУ „Ванчо Николески“ ја испратија зимата и ја дочекаа пролетта. Доаѓањето на пролетта и потребата за здрава животна средина беа проткаени во низата содржини што денес се случуваа во нашето училиште. Најмалите ученици од одделенска настава го уредуваа училишниот двор, дефилираа со пролетни пароли и испраќаа пораки за грижа за животната средина. Учениците пак од предметна настава го одбележаа Денот на екологијата со акција за чистење на улиците низ Лескоец, а членовите на еколошката секција засадија традиционално дрво – цреша и многу цвеќиња, со што го разубавија училишниот двор. Исто така изработуваа еколошки постери и пароли, со кои дефилираа низ улиците во Лескоец и потоа ги поставуваа на дрвата, со цел да се зголеми еколошката свест кај учениците и возрасните.

Continue reading “НАСМЕАНИ И ВО ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЈА ДОЧЕКАВМЕ ПРОЛЕТТА”