Еразмус+ мобилност во Португалија

Во периодот од 29.11 – 3.12. 2021 година во Португалија се одржа втората мобилност од Еразмус+ проектот „Clean nature – long life“ („Чиста природа – долг живот“). На истата присуствуваа претставници од училишта од сите земји партнери во проектот, и тоа: Велика Британија, Турција, Португалија и Романија. Од нашето училиште претставници на оваа мобилност беа: директорката Елена Ел Нади, наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска и педагогот Весна Терзиоска. На оваа мобилност се работеше според претходно утврдена агенда за размена на искуства од областа на екологијата и вклученоста на училиштата во зачувување на животната средина. Нашето училиште презентираше дел од активносите што се прават на ова поле со нашите ученици, интеграцијата на еко содржините во образовниот курикулум, како и што е она што се планира во иднина да се прави за да се придонесе до почиста животна средина. Во рамки на посетата имавме прием кај Градоначалникот на São João da Madeira и од советникот за образование во Локалната самоуправа.Првата мобилност од проектот „Clean nature – long life“ се реализира во ноември 2019 година, а домаќин училиште беше ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец, Охрид, кога се работеше на тема „Климатски промени“. Еразмус+ проектот трае до август 2022 година.