ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ ВО ВРОЦЛАВ, ПОЛСКА

Во периодот од 05.12 – 10.12. 2021 година во Вроцлав, Полска се одржа втората мобилност од Еразмус+ проектот „I CARE“. Првата мобилност беше во истиот град во текот на октомври 2021 година, но нашето училиште поради околностите и правилата за Ковид пандемијата присуствуваше онлајн на истата. Целта на проектот „I CARE“ се активности за зачувување на животната средина и грижа за истата, што е содржано и во самото име. Темата на оваа мобилност беше рециклирање и реупотреба на материјалите, со цел создавање помал отпад. На оваа мобилност освен од нашата земја, присуствуваа претставници од училишта од земјите партнери во проектот, и тоа: Шпанија, Естонија, Полска, Чешка и Финска. Од нашето училиште претставници на оваа мобилност беа: наставничката по англиски јазик Елисабета Настоска, педагогот Весна Териоска и ученикот Андреј Маркоски од осмо одделение.

Continue reading “ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ ВО ВРОЦЛАВ, ПОЛСКА”