ОТВОРЕН ДЕН И НОВОГОДИШЕН БАЗАР ВО ООУ„ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“

На 24-ти декември во ООУ „Ванчо Николески“ – Лескоец беше реализиран Отворен ден во рамки на Проектот за поттикнување демократска клима во училиштето „Донеси и понеси книга“ и Новогодишен базар на отворено.

Continue reading “ОТВОРЕН ДЕН И НОВОГОДИШЕН БАЗАР ВО ООУ„ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“”