ПОСЕТА НА НУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ВО ОХРИД ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ДОНЕСИ И ПОНЕСИ КНИГА“

Со почитување на сите Ковид – 19 протоколи во посета на НУ Библиотека во Охрид беа група ученици и дел од раководниот тим на ООУ „Ванчо Николески“ од Лескоец.

Вработените од библотеката им приредија одлично „патување“ низ новите простории на библиотеката, нудејќи детални инфомации за секојдневната работа, за патот на книгата од нејзината набавка, обработка, до пултот за зајмување и на крај до рацете на читателот. Беа споделувани и интересни совети, примери и податоци за сите други работни обврски кои се извршуваат во установата, а се во интерес на граѓаните.

Continue reading “ПОСЕТА НА НУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ВО ОХРИД ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ДОНЕСИ И ПОНЕСИ КНИГА“”